Groepsdiscussie behoefteonderzoek Holendrecht


In Holendrecht werkt de gemeente Amsterdam vanuit een intentieovereenkomst met Eigen Haard, Hoorne Vastgoed en belegger Wonam aan een integrale samenwerking. Samen onderzoeken zij de haalbaarheid van de herontwikkeling van een deel van de woonbuurt en het winkelcentrum van Holendrecht met als doel de sociaal-economische positie van de bestaande bewoners te verbeteren. In 2020 zijn een ontwerp- en een buurtstudie opgesteld. Uit de buurtenquête en de buurtstudie komt de vraag naar een ondernemers-hub naar voren. Deze ruimte kan door zowel ondernemers als ondernemende bewoners in Holendrecht gebruikt worden. Dat brengt ons bij de volgende twee vragen:

• Hoe willen ondernemers en ondernemende Holendrechters ondersteund worden?
• Aan wat voor een ondernemers/business hub is er behoefte?

Wat gaan we doen
In opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoekt ZO ZZP! Platform, Grow 2 Inspire en Judicatio deze behoeften. Samen met jullie gaan wij een invulling geven aan de eerdere genoemde vraagstukken. Aan het einde van de bijeenkomst hebben wij samen een goed beeld over de wensen en ideeën die naar voren zijn gekomen. Jullie opgehaalde wensen en ideeën worden meegenomen in het verdere onderzoek naar een mogelijke Businesshub Holendrecht. Op deze wijze werken we toe naar een voorziening in het vernieuwde centrumgebied van Holendrecht.

Wanneer
Op donderdag 16 december 2021 van 14:00 uur - 15:30 uur (inloop 13:30 uur) organiseren wij een groepsdiscussie in het buurthuis Holendrecht.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 december om 12:00 uur. Meld je aan door het onderstaande formulier in te vullen. Er zijn plekken voor 10 personen voor deze groepsdiscussie. Na aanmelden ontvang je een bevestiging van ons.
Vergoeding die je ontvangt: €50,-.

 

Aanmelden


De plekken voor de groepsdiscussie Businesshub Holendrecht zijn allemaal vergeven.